Internet Marketeer

I-Marketeer: nieuwe e-marketing portal

World Wide Web Marketing

E-Mail Marketing

Promotie van uw Internet Activiteiten

Algemeen

Contact

Homepage

I-Marketeer Privacy Policy

Alle door u verstrekte gegevens worden door I-Marketeer verwerkt en in een bestand opgenomen teneinde u te kunnen informeren over de diensten van I-Marketeer zelf.
Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen alle natuurlijke personen en rechtspersonen hun gegevens opvragen bij I-Marketeer en eventueel laten verbeteren. Deze correctie en/of weglating kan gebeuren via een e-mail aan I-Marketeer.

I-Marketeer verbindt er zich toe uw gegevens niet door te geven of door te verkopen aan derden.

 I-Marketeer nieuwe internet marketing portal

Google
 

Website     E-Mail    Promotie    Algemeen     Contact   Home
© Steven Vyncke, Maart 1999
Laatste update : 1 november 1999