Home > e-marketing artikels > E-Commerce : wetgeving ter bescherming van de consument

E-Commerce wetgeving
ter bescherming van de consument

Op 1 oktober 1999 ging de nieuwe Belgische wetgeving ivm. online shopping van kracht.

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor uw online shop ?

Wat valt onder de wet?
Alle verkopen van producten of diensten via Belgische websites. Dit betekent de online verkoop van bvb. software, boeken, pc's, ... maar ook online reservaties, abonnementen, ...

Financiële diensten (beleggingen, leningen) vallen voorlopig nog niet onder de nieuwe wetgeving.


Wat houdt de wet in?
De voornaamste doelstelling is om de consument te beschermen tegen misbruiken.


En dit door :

1.Bevestigingsplicht

Wanneer een consument iet koopt of bestelt via uw website, dan moet u uw klant hiervan een schriftelijke bevestiging sturen. Deze plicht bestond reeds, maar u mag deze bevestiging voortaan ook via e-mail versturen.

De bevestiging moet minimal volgende gegevens bevatten :
 1. Naam en adres van de verkoper.
 2. Beschrijving van het bestelde product of dienst.
 3. Prijs van de aangekochte goederen.
 4. De eventuele leveringskosten.
 5. Geldigheidsduur van het aanbod.
 6. De wijze van betaling (rembours, creditcard, ...).
 7. De manier van leveren (afhaling, koerier, ...).
 8. Indien relevant de minimumduur van de overeenkomst (vb. huur overeenkomst).
 9. De bedenktermijn.
 10. Een adres waar de klant terecht kan met zijn/haar klachten en voor eventuele after sales service.
 11. De wijze waarop de klant zijn aankoop kan terugsturen.


2. Invoering van een bedenktijd

Behoudens enkel uitzondering (bvb. bederfbare goederen) heeft uw klant steeds recht op een minimale bedenktijd van 7 werkdagen.
Uw klant kan zonder enige verantwoording de aankoop annuleren. De klant moet wel voor eigen rekening de goederen terug sturen.
Als verkoper bent u verplicht om binnen de 30 dagen integraal terug te betalen.

Indien u uw klant geen bevestiging stuurt (zie hierboven) met alle verplichte vermeldingen, dan wordt die bedenktijd automatisch verlengd tot drie maanden. Bovendien zijn de verzendingskosten bij het terugsturen van de goederen dan ook ten laste van u (de verkoper).

De wet gaat zelfs nog een stapje verder.
U bent als verkoper verplicht om volgende tekst in een aparte kader mee te sturen met de bevestiging :
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenoverkomst.

Als u deze tekst niet meestuurt met elke bevestiging, dan hoeft uw klant niets te betalen of terug te sturen!


BESLUIT

Op het eerste zicht lijkt dit een vrij strenge wetgeving, sommigen zullen zelfs stellen dat de wet de consument 'overbeschermt'.

Maar als we iets verder kijken dan durven wij stellen dat deze wetgeving eigenlijk een goede zaak is.

Waarom?
De meeste bonafide online verkopers bieden hun klanten toch reeds een bedenktijd en de mogelijkheid om producten terug te sturen (niet tevreden - geld terug).
Daarbij komt nog de bestaande consumentengarantie van creditcard companies zoals Visa (de klant kan zonder motivatie terugstorting vragen - eventuele bewijslast ligt bij de verkoper).


M.a.w. deze wetgeving confirmeert de verkoopspolitiek van de betere online shops. Bovendien is het voortaan legaal om de bevestiging via e-mail te versturen. En voor de betere websitebouwer is het een koud kunstje om dit te automatiseren.

Het finale resultaat is dat de consument meer vertrouwen zal krijgen in E-Commerce. En daar is het ons allemaal toch om te doen?

I-Marketeer
december 1999