Internet Marketeer

I-Marketeer: nieuwe e-marketing portal

World Wide Web Marketing

E-Mail Marketing

Promotie van uw Internet Activiteiten

Algemeen

Contact

Homepage

Registreren in Search Engines

Voor het wat, hoe en waarom van Search Engines verwijzen we naar 'Soorten Search Engines'.

Hier bespreken we wat u kunt doen opdat uw doelgroep u kan vinden via zo'n zoekengine.

In het hierboven aangehaalde artikel leest u dat een Search Engine een soort robot naar uw website stuurt. Deze robot volgt de hyperlinks van uw website en slaat al uw webpagina's op in een reusachtige database.

Als een surfer dan via de betreffende zoekengine een 'search' doet op een bepaald trefwoord, dan worden alle webpagina's met het betreffende woord erin als 'hit' beschouwd.

Naargelang de populariteit van het trefwoord, kan het zijn dat de Search Engine duizenden tot zelfs enkele miljoenen hits vindt. (U moet maar eens een search doen met 'internet' of beter nog 'sex').
Als de Search Engine uw site rangschikt als site nummer 5.653 dan mag u het wel vergeten dat één surfer langs deze weg op uw site komt.

De kunst bestaat er dus in om zo hoog mogelijk te scoren in de ranglijsten van de Search Engines.

Hoe rangschikken de Search Engines hun 'hits' ?

Elke Search Engine heeft zijn eigen regels voor het rangschikken van relevante sites. Ik ga me hier beperken tot een paar algemene regels waarmee u al een heel eind op weg bent.

Het ligt voor de hand dat de Search Engine kijkt in welke mate het trefwoord op de webpagina voorkomt.
Volgende elementen zijn hierbij van belang (in volgorde) :

  1. Komt het trefwoord voor in de titel van de webpagina (cfr. 'title-tag').
  2. Staat het trefwoord in de meta-description ?
  3. Is het trefwoord opgenomen in de meta-keywords ?
  4. Hoe vaak komt het trefwoord voor in de eigenlijke tekst van de webpagina.

Hier hoort een kort woordje technische uitleg bij. Wat bedoelen we met 'title-tag' ; 'meta-description' ; en 'meta-keywords' ?

Een webpagina wordt, zoals u wellicht weet, opgebouwd door middel van HTML codering. In HTML is een hoofding ('head') vorzien om algemene informatie te geven over de webpagina. De inhoud van de hoofding wordt niet getoond in de browser.
Het is uit deze hoofding dat de Search Engines hun informatie halen.

Een voorbeeldje van  een HTML-pagina :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hier komt de titel van uw webpagina</TITLE>
<META NAME="description" content="Hier komt de beschrijving van uw website, 150 tot maximaal 250 karakters">
<META NAME="keywords" content=" hier plaatst u de relevante trefwoorden">
</HEAD>
<BODY>
Tussen de body openings- en sluitingstag komt de eigenlijke inhoud van uw webpagina.<br>
Klik op de 'back' button van uw browser om terug te keren naar I-Marketeer.
</BODY>
</HTML>

Hier ziet u de webpagina met deze code. Klik op de 'back' button van uw browser om terug te keren naar deze pagina.

U merkt dat enkel de tekst tussen de body-tag zichtbaar is in uw browser. Tevens vindt u de titel bovenaan in de titelbalk van uw browser.
De overige elementen zijn enkel zichtbaar in de 'Source-code' van de webpagina.

 

Dit is slechts de basis van de kennis, vereist om uw website goed te registreren in de Search Engines.
Kijk uit naar nieuwe artikels op I-Marketeer die u verder inwijden in de de geheimen van de hoge scores in de veelbesproken Search Engines !

 I-Marketeer nieuwe internet marketing portal

Google
 

Wilt u dat we u op de hoogte houden van de nieuwste tips en strategieën van I-Marketeer ? Vul dan hier uw e-mail adres in :


I-Marketeers Privacy Policy

Heeft u zelf een artikel dat u onder uw naam (of anoniem) wenst te publiceren in deze rubriek ? Stuur deze dan door als e-mail attachment of maak gebruik van ons formulier.


Website     E-Mail    Promotie    Algemeen     Contact   Home
© Steven Vyncke, Maart 1999
Laatste update : 8 november 1999